ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ- ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ- ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΥΤΩΝ, 1925

Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΥΤΩΝ, 1925

Χρονολογία:1925

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1927, 15 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1927, 15 ΣΕΛΙΔΕΣ

Χρονολογία:1927

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ,ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, 1930

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ,ΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, 1930

Χρονολογία:1930

ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ-ΣΠΟΡ 1930-1960 ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ-ΣΠΟΡ 1930-1960 ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Χρονολογία:1930-1960

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΠΟΡ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 1934

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΠΟΡ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 1934

Χρονολογία:1934

GYMNASTIQUE ROSE ΛΥΤIΑ ΙΩΑΝΝΗ 1935, ΚΑΘΗΓΗTH ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,+ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ, 1961

GYMNASTIQUE ROSE ΛΥΤIΑ ΙΩΑΝΝΗ 1935, ΚΑΘΗΓΗTH ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ,+ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΚΗΣ, 1961

Χρονολογία:1935, 1961

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ, 1936-1938

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ, 1936-1938

Χρονολογία:1936-1938

΄΄ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ ΡΙΨΕΩΝ΄΄ 1940

΄΄ΠΡΟΠΟΝΗΣΙΣ ΡΙΨΕΩΝ΄΄ 1940

Χρονολογία:1940

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ 1950

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ 1950

Χρονολογία:1950

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 1953

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, 1953

Χρονολογία:1953

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1954

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1954

Χρονολογία:1954

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1956

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1956

Χρονολογία:1956