ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΤΗ 1Η ΜΑΪΟΥ 1889

ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΣΜΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΤΗ 1Η ΜΑΪΟΥ 1889

Χρονολογία:1889

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ, 1890

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ, 1890

Χρονολογία:1890

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ 1915

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ 1915

Χρονολογία:1915

ΑΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1920

ΑΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1920

Χρονολογία:1920

ΑΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1920

ΑΓΡΑΦΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1920

Χρονολογία:1920

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡΟΥΣΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΤΙΑΝ, 1920

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΠΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΑΘΗΤΗ ΑΡΟΥΣΙΑΝ ΚΑΛΟΥΣΤΙΑΝ, 1920

Χρονολογία:1920

ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ

Χρονολογία:1915

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ

Χρονολογία:1915

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ 1910

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ, ΒΑΡΝΑ 1910

Χρονολογία:1910

ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΣ, ST. ANDRE ΒΑΡΝΑ, 1914

ΔΕΛΤΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΕΛΕΓΧΟΣ, ST. ANDRE ΒΑΡΝΑ, 1914

Χρονολογία:1914

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ST. ANDRE ΒΑΡΝΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 1915

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ-ST. ANDRE ΒΑΡΝΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 1915

Χρονολογία:1915

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 1918

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 1918

Χρονολογία:1918