ΣΜΥΡΝΗ

ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Π. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΟΥΣΤΡΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΔΩΤΟΥ 1809

ΑΡΡΙΑΝΟΥ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ, ΤΟΜΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Π. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ ΤΗΣ ΑΟΥΣΤΡΙΑΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΝΔΩΤΟΥ 1809

Χρονολογία:1809

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, 10 ΤΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 2 ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΤ. Γ. Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΜΥΡΝΗ 1845-1847, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, 10 ΤΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 2 ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΤ. Γ. Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΜΥΡΝΗ 1845-1847, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Χρονολογία:1845-1847

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, 10 ΤΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 2 ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΤ. Γ. Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΜΥΡΝΗ 1845-1847, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, 10 ΤΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 2 ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΤ. Γ. Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΜΥΡΝΗ 1845-1847, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Χρονολογία:1845-1848

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, 10 ΤΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 2 ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΤ. Γ. Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΜΥΡΝΗ 1845-1847, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ

Ο ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ, 10 ΤΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ 2 ΒΙΒΛΙΑ, ΜΕΤ. Γ. Δ. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ, ΣΜΥΡΝΗ 1845-1847, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ ΥΠΗΡΞΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Χρονολογία:1845-1849

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Μ. ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ, 1857, ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΣΕΛΙΔΕΣ 1523

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Μ. ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ, 1857, ΑΠΌ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Π. ΚΑΠΛΑΝΙΔΟΥ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, ΣΕΛΙΔΕΣ 1523

Χρονολογία:1857

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ 1874-1875, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1875

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ-ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ 1874-1875, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1875

Χρονολογία:1875

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ 1876-1878, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1878

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΝ 1876-1878, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1878

Χρονολογία:1878

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 1878-1879 ΚΑΙ 1879-1880, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1880

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 1878-1879 ΚΑΙ 1879-1880, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1880

Χρονολογία:1880

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1895

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ 1895

Χρονολογία:1895

ΒΙΒΛΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, 1896

ΒΙΒΛΙΟ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, 1896

Χρονολογία:1896

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ "STYLE ET REDACTION" ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ AL΄ALLIANCE FRANCAISE, ΣΜΥΡΝΗ, 1897

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ "STYLE ET REDACTION" ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ AL΄ALLIANCE FRANCAISE, ΣΜΥΡΝΗ, 1897

Χρονολογία:1897

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ, 1914

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡΝΗΣ, 1914

Χρονολογία:1914