ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΑΗΣ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΚΟΡΑΗΣ» ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑΚΙ (ΚΟΝΚΑΡΔΑ), 1952-1953

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΚΟΡΑΗΣ» ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑΚΙ (ΚΟΝΚΑΡΔΑ), 1952-1953

Χρονολογία:1952-1953

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΑΗΣ 1943-1963- ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ , ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ Α’ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1954

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΡΑΗΣ 1943-1963- ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ , ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ Α’ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1954

Χρονολογία:1954

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑΣ, 1955-1961

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΙΑΣ, 1955-1961

Χρονολογία:1955-1961

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΑΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑΣ, 1956

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ, ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΑΗΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑΣ, 1956

Χρονολογία:1956

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΑΗΣ ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ, 1957, 1960-1961

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΑΗΣ ΦΑΝΟΥΛΑΣ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ, 1957, 1960-1961

Χρονολογία:1957, 1960-1961

ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΗΡΙΑ «Ο ΚΟΡΑΗΣ», ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1963-1964

ΚΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ ΤΑΞΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΗΡΙΑ «Ο ΚΟΡΑΗΣ», ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1963-1964

Χρονολογία:1963-1964

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "O ΚΟΡΑΗΣ" 1967,1970 ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 1967-1972

ΚΑΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ "O ΚΟΡΑΗΣ" 1967,1970 ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ 1967-1972

Χρονολογία:1967-1972

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “Ο ΚΟΡΑΗΣ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1966-1967

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “Ο ΚΟΡΑΗΣ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1966-1967

Χρονολογία:1966-1967

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ 1970-1971, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ " Ο ΚΟΡΑΗΣ"

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ 1970-1971, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ " Ο ΚΟΡΑΗΣ"

Χρονολογία:1970-1971

ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ "Ο ΚΟΡΑΗΣ" ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ "Ο ΚΟΡΑΗΣ" ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ