ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΟΥΚΑ- ΣΧΙΝΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟ- ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1905-1906

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΘΗΤΟΥ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Ε΄ ΤΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟ- ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1905-1906

Χρονολογία:1905-1906

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 1911

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 1911

Χρονολογία:1911

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ, 1922, ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΙΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ, 1922, ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΔΡΙΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Χρονολογία:1922

ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΥΚΑ- ΣΧΙΝΑ, 1926-1927

ΒΙΒΛΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΟΥΚΑ- ΣΧΙΝΑ, 1926-1927

Χρονολογία:1926-1927

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1927

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ, 1927

Χρονολογία:1927

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 1932 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ-ΑΓΛΑΪΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 1932 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ-ΑΓΛΑΪΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ

Χρονολογία:1932

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΡΑ ΕΛΛΗΣ, Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ- ΑΓΛΑΪΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ, 1935-1936

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΡΑ ΕΛΛΗΣ, Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤ. ΝΟΥΚΑ- ΑΓΛΑΪΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ, 1935-1936

Χρονολογία:1935-1936

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ (Α’ ΒΡΑΒΕΙΟΝ 1949 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)–ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΧΙΝΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΛΙΤΣΑΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗ (Α’ ΒΡΑΒΕΙΟΝ 1949 ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)–ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΧΙΝΑ,ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1950

Χρονολογία:1950

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ ΒΑΣΩΣ ΔΕΜΕΤΖΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΧΙΝΑ, 1953

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ ΒΑΣΩΣ ΔΕΜΕΤΖΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΧΙΝΑ, 1953

Χρονολογία:1953

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ-ΑΓΛΑΪΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΟΥΚΑ-ΑΓΛΑΪΑΣ Ν. ΣΧΙΝΑ