ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΄΄ΠΩΣ Ν ΑΝΑΤΡΕΦΩΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ΄΄-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑΜ.ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΙΟ, 1924

ΒΙΒΛΙΟ ΄΄ΠΩΣ Ν ΑΝΑΤΡΕΦΩΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ΄΄-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑΜ.ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΓΙΟ, 1924

Χρονολογία:1924

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1930

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1930

Χρονολογία:1930

ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930 Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Χρονολογία:1930

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ –Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ-ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1931-1932

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ –Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΥΠΟ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ-ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1931-1932

Χρονολογία:1931-1932

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΗ, 1933, ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΗ, 1933, ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ

Χρονολογία:1933

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1933

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1933

Χρονολογία:1933

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΩΔΕΑΕΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ, ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 1934

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΩΔΕΑΕΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ, ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 1934

Χρονολογία:1934

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΝ ΩΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, 1935

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΝ ΩΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ, 1935

Χρονολογία:1935

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Γ., 1936-1937, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Γ., 1936-1937, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

Χρονολογία:1936-1937

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ- ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1936-1938

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ- ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ, 1936-1938

Χρονολογία:1936-1938

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΗΛΕΩΝ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ- ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΒΙΟΛΙΟΥ, 1937

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΗΛΕΩΝ ΣΤΑΜ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ- ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΒΙΟΛΙΟΥ, 1937

Χρονολογία:1937

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΜΠΕΖΑ (ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ) 1937-1938-1939-1940 ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟ

ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΜΠΕΖΑ (ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ) 1937-1938-1939-1940 ΚΑΙ ΠΛΕΚΤΟ

Χρονολογία:1937-1938-1939-1940