ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ SANTA ROSA

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ LONTANI!, ΜΕ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΕΒΡΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ NAHAMA, 1891

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ LONTANI!, ΜΕ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ, ΕΒΡΑΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ NAHAMA, 1891

Χρονολογία:1891

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΥΜΠΕΡΤΟΣ Α’, 1879-1881

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΥΜΠΕΡΤΟΣ Α’, 1879-1881

Χρονολογία:1879-1881

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ SANTA ROSA, ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΙΝΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ, 1929-1930, 1934

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ SANTA ROSA, ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΛΙΝΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ, 1929-1930, 1934

Χρονολογία:1929-1930, 1934

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΛΙΝΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ SANTA ROSA, 1931-1932

ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΜΟΛΙΝΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ SANTA ROSA, 1931-1932

Χρονολογία:1931-1932

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1948

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1948

Χρονολογία:1948

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,RAVAVASI CLAUDIO, 1948

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,RAVAVASI CLAUDIO, 1948

Χρονολογία:1948

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΙΝΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ- ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΜΟΛΙΝΟ ΤΖΟΥΛΙΑΣ- ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ- LES ORGANISATIONS JUVENILES EN ITALIE

ΙΤΑΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ- LES ORGANISATIONS JUVENILES EN ITALIE