ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SCHLUSSEL FUR NEUGRIECHISCHEN KONVERATIONS - GRAMMATIK, 1914

SCHLUSSEL FUR NEUGRIECHISCHEN KONVERATIONS - GRAMMATIK, 1914

Χρονολογία:1914

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 1929

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 1929

Χρονολογία:1929

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ N.S.D.A.P. 1930

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ N.S.D.A.P. 1930

Χρονολογία:1930

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1930

Χρονολογία:1930

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1938

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1938

Χρονολογία:1938

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

Χρονολογία:ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΙΨΙΑ 1941

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΕΙΨΙΑ 1941

Χρονολογία:1941

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, 1942

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, 1942

Χρονολογία:1942

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥΣ, 1942

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥΣ, 1942

Χρονολογία:1942

ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1942

ΠΤΥΧΙΟ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ ΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1942

Χρονολογία:1942

ΚΑΡΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΙΤΗΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1942-1943

ΚΑΡΤΑ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΙΤΗΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1942-1943

Χρονολογία:1942-1943

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (DEUTSCHE SCHULE THESSALONIKI)- ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 1944

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (DEUTSCHE SCHULE THESSALONIKI)- ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 1944

Χρονολογία:1944