ΓΑΛΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1861, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ DE ST-VINCENT -DE-PAUL

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1861, ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ DE ST-VINCENT -DE-PAUL

Χρονολογία:1861

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ “RICHE ET PAUVRE”-EMILE SOUVESTRE, 1870

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ “RICHE ET PAUVRE”-EMILE SOUVESTRE, 1870

Χρονολογία:1870

LE COUSIN AUX MILLIONS- ALFRED DE BREHAT, 1876

LE COUSIN AUX MILLIONS- ALFRED DE BREHAT, 1876

Χρονολογία:1876

COURS DE PHILOSOPHIE, ΒΙΒΛΙΟ MISSIONE THESSALONIKI- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, 1878

COURS DE PHILOSOPHIE, ΒΙΒΛΙΟ MISSIONE THESSALONIKI- ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, 1878

Χρονολογία:1878

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΙΣΙ 1881

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΙΣΙ 1881

Χρονολογία:1881

COLLEGE DES FRERES ΄΄DELASALLE΄΄ 1901,ECOLE FRANCAISE DE SALONIQUE-ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ 1882 ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

COLLEGE DES FRERES ΄΄DELASALLE΄΄ 1901,ECOLE FRANCAISE DE SALONIQUE-ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ 1882 ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ

Χρονολογία:1882, 1901

GRANDESEPOQUES DE L΄ HISTOIRE, 1898

GRANDESEPOQUES DE L΄ HISTOIRE, 1898

Χρονολογία:1898

BOSSUET ORAISONS FYNEBRES, 1899

BOSSUET ORAISONS FYNEBRES, 1899

Χρονολογία:1899

MYTHOLOGIE GRECQUE ET ROMAINE, ΤΕΛΗ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

MYTHOLOGIE GRECQUE ET ROMAINE, ΤΕΛΗ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Χρονολογία:ΤΕΛΗ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ

Χρονολογία:ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ "LES LECTURES DES PETITS" ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΑΡΧΗ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΑΪR MOLHO

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ "LES LECTURES DES PETITS" ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, ΑΡΧΗ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΑΪR MOLHO

Χρονολογία:ΑΡΧΕΣ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΑΡΧΕΣ 1900

ΓΑΛΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ, ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΑΡΧΕΣ 1900

Χρονολογία:ΑΡΧΕΣ 1900