ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- MARSOVAN

LIVY BOOKS I. AND II.GREENOUGH, ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 1891

LIVY BOOKS I. AND II.GREENOUGH, ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 1891

Χρονολογία:1891

GENERAL HISTORY,ANATOLIA COLLEGE, 1906

GENERAL HISTORY,ANATOLIA COLLEGE, 1906

Χρονολογία:1906

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 1908

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 1908

Χρονολογία:1908

THE LIFE OF CHRIST PUPIL΄S TEXT BOOK 1913 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΝΘΕΤΟ

THE LIFE OF CHRIST PUPIL΄S TEXT BOOK 1913 ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΝΘΕΤΟ

Χρονολογία:1913

ALDINE READERS BOOK ONE, 1916 BΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ALDINE READERS BOOK ONE, 1916 BΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Χρονολογία:1916

ALBINE READERS –BOOK THREE, ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ANATOLIA PREPARATORY SCHOOL, 1918

ALBINE READERS –BOOK THREE, ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ANATOLIA PREPARATORY SCHOOL, 1918

Χρονολογία:1918

ΒΙΒΛΙΟ GENERAL HISTORY ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ANATOLIA, 1923

ΒΙΒΛΙΟ GENERAL HISTORY ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ANATOLIA, 1923

Χρονολογία:1923

FIRST LESSONS IN NATURE STUDY, 1927, ANATOLIA COLLEGE SALONICA

FIRST LESSONS IN NATURE STUDY, 1927, ANATOLIA COLLEGE SALONICA

Χρονολογία:1927

ALBUM ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ANATOLIAN 1928, ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ALBUM ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ANATOLIAN 1928, ΠΡΩΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρονολογία:1928

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 1928

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 1928

Χρονολογία:1928

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 1928

ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 1928

Χρονολογία:1928

ALBUM ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ANATOLIAN 1929, ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ALBUM ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ, ANATOLIAN 1929, ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Χρονολογία:1929