ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ- ΣΧΟΛΕΙΩΝ- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

ΠΑΡΘΕΝΩΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 1934- ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΡΘΕΝΩΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 1934- ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ

Χρονολογία:1934

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 23ο ΣΧΟΛΕΙΟ Δ΄ ΤΑΞΗ, 1934, Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 23ο ΣΧΟΛΕΙΟ Δ΄ ΤΑΞΗ, 1934, Μ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χρονολογία:1934

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ,ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΥΦΑΝΤΙΚΗ- ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΘΕΣΙΣ 1934

ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ,ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΥΦΑΝΤΙΚΗ- ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΘΕΣΙΣ 1934

Χρονολογία:1934

ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ 1934-1935, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ 1934-1935, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Χρονολογία:1934-1935

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΡΕΙΟΥ ΧΙΟΥ, 1935

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΡΕΙΟΥ ΧΙΟΥ, 1935

Χρονολογία:1935

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΡΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 1935

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΡΕΙΟΥ ΧΙΟΥ 1935

Χρονολογία:1935

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΝ ΩΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 1935

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΒΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΝ ΩΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 1935

Χρονολογία:1935

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΙ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ,26-6-1936

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΙ ΣΤΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ,26-6-1936

Χρονολογία:1936

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1936,1942

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1936,1942

Χρονολογία:1936, 1942

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1937

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1937

Χρονολογία:1937

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΙΑ 1938, ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙ 1937

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ- ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥΡΙΑ 1938, ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΙ 1937

Χρονολογία:1937-1938

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1938

ΣΧΟΛΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1938

Χρονολογία:1938